Dolenni Allweddol | Mynediad Clywedol | Mynediad Symudedd | Mynediad Gweledol | Hynt | Perfformiadau Hygyrch | Mynediad Archebu Tocynnau | Cysylltu


Mae Ramps Cymru yn gydweithrediad rhwng pum sefydliad Cymreig i wella cynrychiolaeth pobl Fyddar ac anabl.

Bydd y prosiect yn creu newid ystyrlon a chynaliadwy i wella cynrychiolaeth pobl anabl (gan gynnwys pobl fyddar, niwrowahaniaeth a phobl ag anableddau dysgu) ar draws sector theatr prif ffrwd Cymru.

Mae’r cam cyntaf hwn o newid ar gyfer Ramps Cymru yn cynnwys archwiliadau o bob sefydliad partner, sgyrsiau sector, hyfforddiant ar draws sefydliadau partner, a manylion modelu ar gyfer rhaglen newydd ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.

Y partneriaid yw: Theatr Clwyd, Theatr y Sherman, Celfyddydau Pontio, Theatr y Torch a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.


Methu dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch?

Cliciwch yma i anfon e-bost neu rhowch alwad ffôn i'n tîm gwerthu.