Codi’r To

Film by Haworth Tompkins

Ailddatblygu Theatr Clwyd

Gyda’ch cefnogaeth chi gyda’n gilydd gallwn lwyfannu’r 40 mlynedd nesaf

Ers hynny, mae'r adeilad wedi parhau i ddirywio.

O dan arweinyddiaeth Tamara Harvey (Cyfarwyddwr Artistig) a Liam Evans-Ford (Cyfarwyddwr Gweithredol) rydym yn gweithio gyda'r penseiri arobryn Haworth Tompkins i ailddatblygu ac achub Theatr Clwyd.

Rydym yn sicrhau cartref i gymunedau sy'n wyrdd ac yn gynaliadwy, gyda llefydd iechyd a lles addas i'r pwrpas, adeilad sy'n cefnogi ein gwaith hanfodol gydag ysgolion a'n cymuned, gan ddiogelu profiadau diwylliannol o ansawdd uchel yng Ngogledd Cymru ar gyfer cenedlaethau’r presennol a'r dyfodol.Rydym yn parhau AR AGOR drwy gydol y gwaith adeiladu!

Byddwn yn cyflwyno rhaglen lawn o'n safle dros dro i'r dde o'n hadeilad. Rydym wedi adeiladu bar anhygoel ynghyd â chyfleusterau toiled o'r enw 'Y Pentref' sydd yr un mor gyfforddus (os nad yn fwy felly!) â'n hadeilad gwreiddiol. Mae sioeau'n aros yn Theatr Anthony Hopkins cyn i ni drosglwyddo'r theatr i'n hadeiladwyr, ond bydd y sioe yn parhau yn 'The Mix' drwy gydol y prosiect adeiladu cyfan.

Disgwyliwn i’r prosiect gael ei gwblhau erbyn 2024.


Image: Theatr Clwyd's production of Home, I'm Darling, by Manuel Harlan


All redevelopment images by Haworth Tompkins