Codi’r To

Cartref Diwylliannol

Mae ein hadeilad rhestredig Gradd II yn dyddio o 1976 yn un o'r enghreifftiau blaenllaw o gampws celfyddydau a theatr dinesig yn y cyfnod ar ôl y rhyfel yn y DU.

Mae gennym ni dair theatr, sinema, oriel gelf, gofod digwyddiadau a bariau a bistro, a’r cyfan wedi'i gynnwys yn ein hadeilad 10,000 metr sgwâr sydd mor eang ar hyd bryniau Clwyd ag ydi’r National Theatre ar hyd y South Bank yn Llundain. Er iddo gael ei adeiladu i safonau blaengar yn 1976, mae'r 45 mlynedd diwethaf wedi cael effaith.

Canfu arolwg cyflwr yn 2010 adeilad gyda’r to yn gollwng, y fecaneg a'r trydan wedi cyrraedd diwedd eu hoes, nid yw’r ardaloedd i’r gynulleidfa bellach cystal â’r profiad o’r gwaith rhagorol ar y llwyfan, mae’r mynediad i bobl anabl yn ddifrifol, mae’r timau creu theatr yn gweithio mewn hen gyfleusterau anaddas ac mae’r adeilad yn methu cyrraedd safonau iechyd a diogelwch modern.

Ers hynny, mae'r adeilad wedi parhau i ddirywio.

O dan arweinyddiaeth Tamara Harvey (Cyfarwyddwr Artistig) a Liam Evans-Ford (Cyfarwyddwr Gweithredol) rydym yn gweithio gyda'r penseiri arobryn Haworth Tompkins i ailddatblygu ac achub Theatr Clwyd.

Rydym yn sicrhau cartref i gymunedau sy'n wyrdd ac yn gynaliadwy, gyda llefydd iechyd a lles addas i'r pwrpas, adeilad sy'n cefnogi ein gwaith hanfodol gydag ysgolion a'n cymuned, gan ddiogelu profiadau diwylliannol o ansawdd uchel yng Ngogledd Cymru ar gyfer cenedlaethau’r presennol a'r dyfodol.

Mae gennym gefnogaeth sylweddol gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir y Fflint, ond mae angen i ni godi £4m i sicrhau bod yr ased cymunedol hanfodol hwn yn cael ei warchod.


  • Bydd y gwaith adeiladu yn dechrau yn 2022 a bydd wedi'i gwblhau erbyn 2024
  • Bydd y prosiect dau gam yn sicrhau bod y theatr yn parhau ar agor drwy gydol y cyfnod
  • Bydd yr ailddatblygiad yn galluogi ehangu gwaith ym maes iechyd, lles a dysgu