Dolenni Allweddol | Mynediad Clywedol | Mynediad Symudedd | Mynediad Gweledol | Hynt | Perfformiadau Hygyrch | Mynediad Archebu Tocynnau | Cysylltu


Perfformiadau â Chapsiynau

Mae gennym berfformiadau â chapsiynau’n rheolaidd.

Mae'r blwch capsiwn yn newid lleoliad o sioe i sioe i wneud y profiad cystal â phosibl. Er ein bod yn labelu’r seddi gorau sy’n dangos orau o’r bocs, rydym yn argymell rhoi galwad cyflym i’n swyddfa docynnau i sicrhau eich bod yn cael y seddi gorau sydd ar gael.


Perfformiadu BSL

Rydym yn cynnal perfformiadau dehongli BSL yn rheolaidd. Lle bo modd, rydym yn hysbysebu pwy yw'r dehonglydd. Wrth archebu ar-lein bydd safle’r dehonglydd yn cael ei ddangos ar y cynllun eistedd pan fyddwch yn archebu (gweler y llun uchod).

Cliciwch yma
am fanylion am ein perfformiadau wedi'u dehongli â chapsiynau BSL.

Cŵn Cymorth
Croesawn gŵn cymorth clyw.

Siaradwch â'n tîm swyddfa docynnau os oes angen help arnoch i ddewis y seddi gorau i'w harchebu gyda lle ar eu cyfer neu unrhyw geisiadau sydd gennych ar eich cyfer chi neu'ch ci.
Archebu Tocynnau Mynediad
Angen mynediad i seddi hygyrch. Gallwch hefyd osod neu ddiweddaru eich gofynion mynediad ar eich cyfrif ar-lein i gael mynediad.

Cliciwch yma
i ddarllen ein canllaw sut mae gwneud hyn.
Anfon E-bost Atom

Gwerthfawrogwn nad galwadau ffôn yw’r ffordd fwyaf hygyrch o gyfathrebu a chroesawn ymholiadau e-bost i boxoffice@theatrclwyd.com neu access@theatrclwyd.com.
Methu dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch?

Cliciwch yma i anfon e-bost neu rhowch alwad ffôn i'n tîm gwerthu.