Dolenni Allweddol | Mynediad Clywedol | Mynediad Symudedd | Mynediad Gweledol | Hynt | Perfformiadau Hygyrch | Mynediad Archebu Tocynnau | Cysylltu


I gysylltu am fynediad e-bostiwch access@theatrclwyd.com neu ffoniwch ein swyddfa docynnau ar 01352 344 101.

Mae ein gwefan ar-lein 24/7. I gael rhagor o wybodaeth am archebu seddi gyda gofynion mynediad penodol cliciwch yma

Ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 01352 344101

Mae ein llinellau ffôn ar agor o 10am- 6pm Llun i Sadwrn

Gwasanaeth archebu e-bost ar gyfer cwsmeriaid a hoffai archebu tocyn (oherwydd diogelu data ni allwch dalu am docynnau drwy’r dull hwn) drwy e-bostio: box.office@theatrclwyd.com