Dolenni Allweddol | Mynediad Clywedol | Mynediad Symudedd | Mynediad Gweledol | Hynt | Perfformiadau Hygyrch | Mynediad Archebu Tocynnau | Cysylltu


Cŵn Tywys

Rydym yn croesawu cŵn tywys a chŵn cymorth.

Siaradwch â'n tîm swyddfa docynnau os oes angen help arnoch i ddewis y seddi gorau i'w harchebu gyda lle ar eu cyfer neu unrhyw geisiadau sydd gennych ar eich cyfer chi neu'ch ci.

Lefel Mynediad
Mae mynediad gwastad yn ein theatrau ar gael ar:

Theatr Mix - Rhesi A a B

Big Top - Rhes A
Teithiau a Thywyswyr

Mae person sy’n medru gweld ar gael i’ch llywio o amgylch ein pentref theatr a’ch helpu i gyrraedd eich sedd – cysylltwch â ni i ofyn.

Goleuo

Mae ein holl lwybrau wedi'u goleuo'n dda. Gall mynedfeydd ein theatrau fod ychydig yn dywyllach, mae gennym nifer o staff o gwmpas ac ar gael i helpu os oes angen.


Teithiau Disgrifiad Sain a Chyffwrdd

Mae gennym berfformiadau disgrifiad sain yn aml gyda theithiau cyffwrdd.

I ddod o hyd i berfformiadau dydd disgrifiad sain, cliciwch yma os gwelwch yn dda.


Os ydych chi'n archebu tocynnau i weld perfformiad â disgrifiad sain, gofynnir i chi a hoffech chi archebu lle ar daith gyffwrdd (os yw ar gael) a faint o glustffonau yr hoffech chi.

Mae teithiau cyffwrdd a chlustffonau ar gyfer disgrifiad sain am ddim. Gallwch gasglu eich clustffonau ar gyfer perfformiadau disgrifiad sain o ochr dde ein bar, neu ofyn i un o'n tîm eich cynorthwyo.

Taliadau Digyffwrdd

Rydym yn cynnig taliadau cerdyn digyffwrdd er hwylustod talu am unrhyw bryniannau.

Print Bras a Braille

Mae ein llyfryn tymor ar gael mewn print bras a braille, cysylltwch â'n Swyddfa Docynnau i ofyn am gopi.Methu dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch?

Cliciwch yma i anfon e-bost neu rhowch alwad ffôn i'n tîm gwerthu.