Heriau wythnosol ar thema i gymryd rhan ynddynt! O rannu atgofion i ysgrifennu caneuon, ymunwch â chymuned o bobl i greu celf!


'Dani methu aros i weld beth mae pobl am greu. Bydd yn wych rhannu'r pethau anhygoel y mae ein creadigrwydd yn eu datgelu!

Amdanom ni

Gwennan Mair Jones yw Cyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd. Yn raddedig o Liverpool Institute for Performing Arts mae hi'n gyn-fyfyriwr yn Ysgol y Moelwyn ym Mlaenau Ffestiniog a chyn hynny bu'n gweithio gyda Cwmni'r Frân Wen cyn ymuno â ni yn 2017!


Cynnwys Diweddaraf


Cysylltwch

Mae'n hawdd cysylltu ag anfon eich creadigrwydd atom ni ar gyfer ein heriau wythnosol, neu i adael i ni wybod beth rydych chi wedi'i fwynhau neu beth yr hoffech chi weld mwy ohono! Ein cyfeiriad e-bost yw together@theatrclwyd.com neu gallwch drydar @clwydtweets