Dyma'r Cyfarwyddwr Theatr, Hannah Noone gyda thasg yr wythnos hon.

Hoffem ni glywed gennych chi am eich ymddangosiad cyntaf ar y llwyfan. Boed hi'n sioe Nadolig neu ddrama gan Shakespeare!

Rhannwch eich hanesion gyda ni trwy drydar, neu ein e-bostio ni ar: together@theatrclwyd.com