Mae gan Caitlin Drake o gast sioe Pavilion sialens i chi! Canwch eich hoff gan erioed , gall fod yn unrhyw beth cyn belled ag y bod yn yn atseinio!

Cysylltwch

Mae'n hawdd cysylltu ag anfon eich creadigrwydd atom ni ar gyfer ein heriau wythnosol, neu i adael i ni wybod beth rydych chi wedi'i fwynhau neu beth yr hoffech chi weld mwy ohono! Ein cyfeiriad e-bost yw together@theatrclwyd.com neu gallwch drydar @clwydtweets


Wedi mwynhau hyn? Rhowch gyfraniad!