Mae Kristian Phillips (cawr yn y byd perfformio o fod yn Actor/Ysgrifennwr/Dawnswr...gwyliwch y fideo, gewch chi weld) wedi gosod y Dasg Ynghyd nesaf, sef - Dangos Dy Symudiadau.

Cymerwch ran trwy ddangos eich dawnsio gorau (neu waethaf) ar-lein neu trwy drydar @ClwydTweets neu cewch hyd i ni ar Facebook neu Instagram gan ddefnyddio'r hashnod #TCYnghyd. Neu gallwch ddanfon e-bost atom: together@theatrclwyd.com

Wedi mwynhau hyn? Gwnewch rodd!

Cefnogwch Theatr Clwyd a'r gwaith rydym yn ei wneud!