Croeso i Theatr Clwyd Ynghyd.

Ni allwn agor ein hadeilad ar hyn o bryd, ond yn lle hynny, rydym yn dod â dolen fach o'r theatr, celf a chreadigrwydd anhygoel sy'n digwydd ar ein llwyfannau yn uniongyrchol atoch chi. Dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf byddem yn uwchlwytho ac yn rhannu llawer o eiliadau theatr hardd i fywiogi'ch diwrnod. O'r Cyfarwyddwr Cerdd Dylan Townley yn creu caneuon byrfyfyr, i weithdai dawns gan ein Atrist Dawns Cysylltiol, Angharad, a ffilmiau o du ôl i'r llenni.

Mwynhewch ac archwiliwch yr hyn rydyn ni'n ei wneud ond, yn bwysicach fyth, cymerwch ran ac arhoswch mewn cysylltiad trwy together@theatrclwyd.com neu trwy dryydar @clwydtweets i rannu'ch profiadau.

Gyda'n gilydd rydyn ni'n gryfach.


Archwilio yn ôl categori


Cysylltwch

Mae'n hawdd cysylltu ag anfon eich creadigrwydd atom ni ar gyfer ein heriau wythnosol, neu i adael i ni wybod beth rydych chi wedi'i fwynhau neu beth yr hoffech chi weld mwy ohono! Ein cyfeiriad e-bost yw together@theatrclwyd.com neu gallwch drydar @clwydtweets