Chwilio am rywbeth i’w wneud? Pam ddim creu darlun, llun, neu beth bynnag yr hoffech wedi ei seilio ar atgof am Theatr Clwyd. Gadewch i Gwenno eich arwain a gwneud awgrymiadau ar sut y gallwch wneud a chreu. Gallwch hefyd lawrlwytho templed defnyddiol sydd wedi ei greu gan Serena Etchells.

Cysylltwch

Mae'n hawdd cysylltu ag anfon eich creadigrwydd atom ni ar gyfer ein heriau wythnosol, neu i adael i ni wybod beth rydych chi wedi'i fwynhau neu beth yr hoffech chi weld mwy ohono! Ein cyfeiriad e-bost yw together@theatrclwyd.com neu gallwch drydar @clwydtweets


Wedi mwynhau hyn? Gwnewch rodd!