Y dasg #TCYnghyd yw... Drama mewn Pythefnos

Dyma’r actor Llŷr Evans i gyflwyno’r thema ar gyfer wythnos 5 a 6 – rydym ni eisiau i chi wneud drama dros y pythefnos nesaf a’i yrru atom!

Cymerwch olwg ar y pum sgript fer isod, wedi eu hysgrifennu gan rai o’n hawduron preswyl ni: Katie Elin-Salt, Lisa Parry, Jennifer Lunn a Kristian Phillips, a hefyd Emyr John o’n tîm Ymgysylltu Creadigol ni.

Mae gan bob drama faint cast gwahanol, felly cewch chi bigo'r un sy’n eich gweddu chi orau a mynd amdani!
Byddai gwneud eich gwisgoedd a’ch prop eich hunain yn wych hefyd…Lawrlwythwch y sgript rydych wedi ei ddewis, recordiwch eich drama a rhannwch gyda ni ar-lein trwy drydar @clwydtweets neud cewch hyd i ni ar Facebook neu Instagram a defnyddiwch yr hashnod #TCYnghyd.

Neu, fedrwch chi e-bostio ni: together@theatrclwyd.com