Parcio, Cael Eich Gollwng a Bygi

Dolenni Allweddol | Mynediad Clywedol | Mynediad Symudedd | Mynediad Gweledol | Hynt | Perfformiadau Hygyrch | Mynediad Archebu Tocynnau | Cysylltu


Parking

The car park at Theatr Clwyd is owned and operated by Flintshire County Council.

From 1st Oct 2023 parking charges will apply both during the day and in the evening. However the parking charges are very reasonable and help support Flintshire County Council in the continued maintenance of the car park facilities. Find out how to pay here.

The parking charges are:

  • 9am – 5pm
    70p for 2 hours
    £1.70 for all day (up to 5pm)
  • After 5pm
    £2 for all evening

Man gollwng hygyrch
Mae gan ein man gollwng hygyrch fynediad gwastad i'n cyntedd ac mae'n osgoi'r llethr o'n maes parcio.

Mae hwn wedi’i leoli yng nghefn y cyntedd a gellir ei gyrraedd o’r ffordd sy’n rhedeg y tu ôl i’r theatr (ar y dde cyn y gylchfan os ydych yn dod i fyny’r rhiw o ffordd Llaneurgain neu ar y chwith ar ôl y gylchfan os ydych yn dod o gyfeiriad y llysoedd barn/y swyddfa gofrestru.)

Sylwch:
Man gollwng yn unig yw hwn, ni allwch barcio yma. Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau gyda'r system gollwng yn unig, rhowch alwad i ni a byddwn ni'n gallu eich helpu. Mae’r pellter o'r man gollwng i'n cyntedd yn 46 metr, o'r bar cyntedd i'r toiledau yn 16 metr, ac o'r bar cyntedd i Theatr Mix yn 14 metr.


Gwasanaeth Bygi
Rydym yn darparu gwasanaeth gwennol rheolaidd i gwsmeriaid sydd angen cymorth o'n maes parcio i'r man gollwng hygyrch. Mae’n rhedeg o 90 munud cyn perfformiad ac eto ar ddiwedd y perfformiad.

Nid oes angen i chi archebu neu gadw'r gwasanaeth hwn, dim ond cwrdd â'r bygi ychydig y tu allan i'n maes parcio neu yn y man gollwng mynediad ar ôl y perfformiad.

Mae lle yn ein bygi ar gyfer cadeiriau olwyn neu fframiau cerdded gydag olwynion sy'n plygu i lawr.

Methu dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch?

Cliciwch yma i anfon e-bost neu rhowch alwad ffôn i'n tîm gwerthu.