Dolenni Allweddol | Mynediad Clywedol | Mynediad Symudedd | Mynediad Gweledol | Hynt | Perfformiadau Hygyrch | Mynediad Archebu Tocynnau | Cysylltu


Toiledau

Mae gennym ddau doiled hygyrch yn ein pentref theatr, sydd yng nghanol ein prif floc toiledau. Mae'r ddau yn drosglwyddiadau llaw chwith. Mae ein holl doiledau yn unedau hunangynhwysol gyda sinc.


Ein Lleoliadau

Y Mix

Rhesi mynediad gwastad A a B

Uchafswm y grisiau 10

Dim breichiau

Mynediad o ochr chwith yr awditoriwm.

Lled y sedd - 42cm

Lle ar gyfer y coesau - 44cm

Y seddi agosaf at yr allanfa: Ochr chwith y cynllun eistedd – seddi â rhif uwch ar resi A – G

Big Top

Rhes mynediad gwastad A y gellir ei chyrraedd wrth ddrysau 1 a 6.

Blociau 1 a 3 sydd agosaf at fynedfa/allanfa mynediad gwastad.

Seddi esmwyth trwchus


Rhagarchebu Diodydd a Byrbrydau

Mae gennym ap i archebu ymlaen llaw a thalu am ddiodydd, byrbrydau a hufen iâ, sydd ar gael ar iphone ac android. Chwiliwch am fariau Theatr Clwyd yn y stordy ap.

Ein Bar

Mae cownter isel yn ein bar/Gorsaf Wybodaeth.


Methu dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch?

Cliciwch yma i anfon e-bost neu rhowch alwad ffôn i'n tîm gwerthu.