Dolenni Allweddol | Mynediad Clywedol | Mynediad Symudedd | Mynediad Gweledol | Hynt | Perfformiadau Hygyrch | Mynediad Archebu Tocynnau | Cysylltu


Sut mae archebu

Mae pedair ffordd i archebu tocynnau:

Mae ein gwefan ar-lein 24/7. Am fwy o wybodaeth am archebu seddi gydag anghenion mynediad penodol cliciwch yma

Ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 01352 344 101. Mae ein llinellau ffôn ar agor o 10am- 6pm Llun i Sadwrn

Gwasanaeth neges destun ar gyfer cwsmeriaid a hoffai gadw tocynnau (oherwydd diogelwch data ni allwch dalu am docynnau drwy’r dull hwn) drwy anfon eich cais mewn neges destun i 07707 098902

Gwasanaeth archebu e-bost ar gyfer cwsmeriaid a hoffai archebu tocyn (oherwydd diogelu data ni allwch dalu am docynnau drwy’r dull hwn) drwy e-bostio: box.office@theatrclwyd.comMethu dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch?

Cliciwch yma i anfon e-bost neu rhowch alwad ffôn i'n tîm gwerthu.