Dolenni Allweddol | Mynediad Clywedol | Mynediad Symudedd | Mynediad Gweledol | Hynt | Perfformiadau Hygyrch | Mynediad Archebu Tocynnau | Cysylltu


Deallwn bod y gallu i ddefnyddio arian parod yn hanfodol ar gyfer eu hannibyniaeth i nifer o bobl. Nid oes gan bawb fynediad at gardiau credyd neu ddebyd – mae dull “heb arian parod” neu “gerdyn yn unig” yn gwahaniaethu'n annerbyniol yn erbyn y bobl hyn.

Mae Theatr Clwyd yn derbyn arian parod a cherdyn.

O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl y bydd gennym rai mannau gwerthu heb-arian (e.e. efallai na fydd ein stondin hufen iâ yn derbyn arian parod), ond bydd gennym bob amser y dewis i brynu’r cynnyrch gydag arian parod yn yr un lleoliad (e.e. bydd ein bar yn derbyn arian parod a gwerthu hufen iâ).

Os hoffech dalu ag arian parod a'ch bod yn ansicr lle gallwch chi wneud hyn, gall ein tîm eich cynorthwyo.

Os ydych yn dymuno talu ag arian parod am docynnau ond yn methu ymweld â'n swyddfa docynnau yna ffoniwch ein swyddfa docynnau a byddant yn gallu helpu.


Methu dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch?

Cliciwch yma i anfon e-bost neu rhowch alwad ffôn i'n tîm gwerthu.