O glipiau o gerddorion o safon fyd-eang i ddarnau a wnaed ar eich cyfer chi yn unig - profwch eiliadau o dawelwch a harddwch gydag alawon, harmonïau a rhapsodi i'r enaid!


Byddem yn dod a rhywbeth gwahanol atoch pob wythnos – o gôr neu unawdydd i ddarn o sioe gerdd newydd gerdd. Fe’ch cawn yn canu i ganeuon a symud eich traed mewn dim o amser!

Aled Marshman yw Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cerddoriaeth Sir y Fflint. Fel rhan allweddol o Theatr Clwyd, mae’r Gwasanaeth Cerddoriaeth yn gweithio mewn ysgolion i sicrhau bod cariad at gerddoriaeth (yn ogystal â cherddorion o safon uchel iawn!) yn parhau i gael ei meithrin yn Sir y Fflint.


Erthyglau Diweddar