Artistiaid

Rydym yn gweithio gydag artistiaid a phobl greadigol newydd, a sefydledig i greu gwaith newydd a datblygu gwaith artistig.

"It was a total joy to spend time developing our new show at Theatr Clwyd. Milky Peaks was at that time at a point in its development where we needed to make some important choices and shifts in it, which seemed quite scary. The warmth of the welcome and the professionalism and non-pressurey attentiveness of the team there created the perfect environment for us to make these shifts and now the show is on a really exciting track"

Seiriol Davies - Milky Peaks


Cyfarwyddwyr Cynorthwyol

Mae Cyfarwyddwyr Cynorthwyol yn chwarae rhan allweddol yn ein timau creadigol yn Theatr Clwyd. Yn eu tro, mae ein lleoliadau’n gyfle dysgu hanfodol i gyfarwyddwyr ifanc. Bob blwyddyn rydym yn gweithio gyda sefydliadau fel Ymddiriedolaeth JMK ac Ysgol Theatr y Bristol Old Vic er mwyn darparu lleoliadau, a hefyd rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer dau o’n cynyrchiadau ni bob blwyddyn.

Cynllun Awdur Preswyl

Rydyn ni’n gartref i awduron yng Nghymru, gan gynnig amser a lle i ysgrifennu mewn cymuned o gyd-artistiaid a heb bwysau i ‘ddangos’ neu gynhyrchu rhywbeth. Rydyn ni’n cynnig cyfleoedd preswyl yn gysylltiedig â’n cynyrchiadau mewnol fel bod awduron yn gallu dod i adnabod artistiaid eraill sy’n gweithio yma, treulio amser yn arsylwi ymarferion a datblygu syniadau mewn amgylchedd cefnogol. Cefnogir y Cynllun Awdur Preswyl yn hael gan Lyfrgell Gladstone.

Yn 2020, byddwn yn cynnig chwe chynllun preswyl yn gysylltiedig â’n cynyrchiadau mewnol i Hannah Daniel, Katie Elin-Salt, Jennifer Lunn, Wyn Mason, Lisa Parry a Kristian Phillips.

Cwmnïoedd Preswyl

Rydym yn gweithio gyda chwmnïau newydd i helpu i gefnogi datblygiad prosiectau newydd arloesol a chyffrous. Yn 2020 rydym yn gyffrous ein bod yn gweithio gyda'r Archipelago, Francesca Goodridge a Dan Lloyd, cwmni theatr Cymreig PRIDD a chwmni teithiol diwylliannol amrywiol Signdance Collective.


Ein Prosiectau