Rydym yn gweithio'n helaeth gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion lleol, gan gyflwyno prosiectau cyffrous ac arloesol i gynorthwyo dysgu.


Oriel

Mae gennym ni Oriel Addysg barhaol sydd ar gael am ddim i arddangos gwaith myfyrwyr am ddim. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com

Teithiau a Sgyrsiau

Rydyn ni’n gallu cynnig teithiau o amgylch y theatr a hefyd sgyrsiau gydag aelodau o staff. Mae pob cynhyrchiad yn Theatr Clwyd yn cynnwys sgwrs ar ôl y sioe gyda’r cast a’r cyfarwyddwr, gyda chyfle i fyfyrwyr ofyn cwestiynau am y sioe maent wedi’i gweld, y pynciau a godwyd ac am weithio yn y theatr.

Yn Trefnu Ymweliad?

Ydych chi’n trefnu ymweliad â’r theatr? Angen cefnogaeth ychwanegol? Efallai yr hoffech chi gyfoethogi’r profiad gyda thrafodaeth ar ôl y sioe gyda’r cast neu gyfarfod rhai o dîm Theatr Clwyd? Cysylltwch a byddwn yn helpu i wneud eich ymweliad yn un arbennig iawn!


Mwy?

Nerys Edwards | Cydlynydd Ymgysylltu Creadigol
nerys.edwards@theatrclwyd.com