Rydym yn gweithio'n agos iawn gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion lleol, gan gyflwyno prosiectau cyffrous ac arloesol i gynorthwyo dysgu.


Gwyl Ysgolion

Rydym yn cynnal llawer o brosiectau sy'n cael eu cynnal yn yr ysgol i gynorthwyo dysgu! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Teithiau a Sgyrsiau

Gallwn gynnig teithiau i fyfyrwyr o amgylch y theatr a threfnu iddynt sgwrsio gydag aelodau o'm staff am eu gwaith.

Mae pob cynhyrchiad yn Theatr Clwyd yn cynnwys sgwrs ar ôl y sioe gyda’r cast a’r cyfarwyddwr, gyda chyfle i fyfyrwyr holi cwestiynau am y sioe mae'nt wedi’i gweld, y pynciau a godwyd ac am weithio yn y theatr.

Yn Trefnu Ymweliad?

Ydych chi’n trefnu ymweliad i’r theatr? Angen cefnogaeth ychwanegol? Efallai hoffech chi ehangu profiad eich disgyblion gyda thrafodaeth ar ôl y sioe gyda’r cast, neu gwrdd rhai o dîm Theatr Clwyd? Cysylltwch am ragor o wybodaeth i helpu i wneud eich ymweliad yn un arbennig iawn!Mwy?

Tom Hayes | tom.hayes@theatrclwyd.com