Mae archebu ar gyfer eich ysgol yn hawdd gyda phrisiau isel a thocynnau athrawon am ddim!

Hyblygrwydd

Deallwn fod angen hyblygrwydd ar ysgolion i dalu am eu tocynnau, dyma pam gallwch archebu eich tocynnau nawr, a thalu'n llawn o fewn 30 diwrnod i’ch ymweliad. Os yw hyn yn dal i fod yn broblem, fodd bynnag, siaradwch â ni a byddwn ni’n hapus i helpu y gora medrwn.

Cyfoethogi

I wneud eich ymweliad hyd yn oed yn fwy cofiadwy a pherthnasol, gallwn hefyd ddarparu pecyn cyfoethogii’ch ysgol. Gallai hyn fod yn weithdy, sesiwn Ôl Drafodaeth gyda chast y sioe, pecyn adnoddau ar gyfer athrawon neu daith theatr.

*athro/athrawes yn mynychu am ddim gyda phob 10 tocyn a brynir (cynradd) ac am bob 20 (uwchradd).
Gofynnir am flaendal o 10% i sicrhau eich archeb


Am wybodaeth pellach neu i drafod eich archeb, cysylltwch â emma.roberts@theatrclwyd.com neu 01352 701527