Dyma Dylan Townley (rhan o gwmni Milky Peaks) yn creu caneuon newydd trwy fyrfyfyr yn defnyddio geiriau tydi o erioed wedi clywed o'r blaen!


Wedi mwynhau? Rhowch gyfraniad!