Llinell Amser

Ar y llinell amser yma byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am holl ddatblygiadau diweddaraf yr adeilad.

2025

Yr adeilad wedi ei ailddatblygu yn agor

2023

Rhagfyr - Pantomeim Roc a Rôl yn cael ei gynnal yn y Babell Fawr

Gorffennaf - 12% o’r prosiect cyffredinol wedi'i gwblhau ac ar amser

955 metr ciwbig o wastraff wedi’i waredu a hyd yma, oherwydd ein cynllun rheoli gwastraff, nid oes unrhyw wastraff wedi mynd i safleoedd tirlenwi

Crugio yn dechrau ar gyfer yr estyniad ym mlaen yr adeilad

Gosod sylfeini ar gyfer y gweithdy yng nghefn Theatr Clwyd

Mehefin - Cael gwared ar flaen yr adeilad

Ymweliad gan Weinidog Llywodraeth Cymru, Dawn Bowden


Mai - Cael gwared ar y to lle bydd yr ystafell ymarfer uchder dwbl newydd

Claddu Capsiwl Amser, penodi Kate Wasserberg yn Gyfarwyddwr Artistig

Ebrill - Y brif theatr yn cau a’r seddi’n cael eu tynnu (Gallwch enwi un o’r seddi yn y tri gofod awditoriwm.)

Mawrth - Cynhyrchiad terfynol yn y brif theatr

Ionawr - Gilbert Ash yn dechrau ar y safle

2022

Tachwedd Penodi Gilbert Ash yn Brif Gontractwr

2021

Tachwedd -Fe wnaethom symud i gyfleusterau theatr dros dro

Enillydd Theatr Ranbarthol y Flwyddyn The Stage

Trosglwyddo i elusen annibynnol o berchnogaeth Cyngor Sir y Fflint

2020

Cyfnod clo, Theatr Clwyd yn dod yn fanc gwaed a phob prosiect cymunedol yn symud ar-lein.

Theatr Clwyd yn dod yn gyfrifol am addysg cerddoriaeth ar draws Sir y Fflint

2018

Home, I’m Darling yn ennill Gwobr Olivier

2017

Eira yn disgyn drwy nenfwd y llawr uchaf

2016

Peipen ddŵr yn byrstio, gan orlifo'r ystafelloedd newid

Penodi Liam Evans-Ford yn Gyfarwyddwr Gweithredol

2015

Penodi Tamara Harvey yn Gyfarwyddwr Artistig

Celfyddydau o’r Gadair Freichiau yn dechrau

2014

Under Milk Wood yn mynd ar daith ledled y DU i ddathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas

2010

Arolwg yn canfod bod yr adeilad yn agosáu at ddiwedd ei oes, Justice in a Day yn dechrau - addysgu pobl ifanc am beryglon troseddu;

Darnau wedi’u cyfarwyddo gan Kate Wasserberg yn trosglwyddo i 59E59, Efrog Newydd

2008

Owen Teale yn serennu yn Macbeth

2007

A Midsummer’s Night’s Dream, smwddio dail ar gyfer y cynhyrchiad yn achosi i’r trydan chwythu

Memory yn trosglwyddo i 59E59 Efrog Newydd

2006

Y Tywysog Charles a Camilla yn ymweld ac yn gwrando ar fyfyrwyr yn cymryd rhan yn Rhaglen Rhywogaethau Mewn Perygl Gwasanaeth Cerddoriaeth Sir y Fflint

1997

Penodi Terry Hands yn Gyfarwyddwr Artistig

1994

Anthony Hopkins yn cyfarwyddo ac yn serennu yn August

1992

Penodi Helena Kaut-Howson yn Gyfarwyddwr Artistig

1987

Vanessa Redgrave a Timothy Dalton yn serennu yn Anthony and Cleopatra

1985

Penodi Toby Robertson yn Gyfarwyddwr Artistig

1976

Agor Theatr Clwyd gan y Frenhines Elizabeth II, penodi George Roman yn Gyfarwyddwr Artistig