Ein cyllidwyr ni

Rydym wedi cael cefnogaeth aruthrol i drawsnewid Theatr Clwyd.

Gydag arian cyhoeddus a chymeradwyaeth gan

Lywodraeth Cymru

Cyngor Sir y Fflint a benthyca darbodus

a Chyngor Celfyddydau Cymru

Cydnabyddir bod y prosiect yn brosiect diwylliannol pwysig i Ogledd Cymru.

Nid yn unig y mae'r prosiect yn cael ei gydnabod a'i gefnogi gan gyllidwyr cyhoeddus, ond rydym hefyd yn cael ein cymeradwyo gan ffigurau blaenllaw yn y byd celf, theatr a cherddoriaeth, arweinwyr y mudiad newid yn yr hinsawdd ac, yn bwysicaf oll, pobl ein cymuned leol.


We would like to thank the following organisations for their support of the redevelopment of Theatr Clwyd: