Ein Heiriolwyr

Rydym wedi cael cefnogaeth aruthrol i drawsnewid Theatr Clwyd. Gydag arian cyhoeddus a chymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru (£25M wedi'i addo), Cyngor Sir y Fflint a benthyca darbodus (£7.75M) a Chyngor Celfyddydau Cymru (£5M), cydnabyddir bod y prosiect yn brosiect diwylliannol pwysig i Ogledd Cymru.

Nid yn unig y mae'r prosiect yn cael ei gydnabod a'i gefnogi gan gyllidwyr cyhoeddus, ond rydym hefyd yn cael ein cymeradwyo gan ffigurau blaenllaw yn y byd celf, theatr a cherddoriaeth, arweinwyr y mudiad newid yn yr hinsawdd ac, yn bwysicaf oll, pobl ein cymuned leol.