Croeso!

Yma gallwch chi bori drwy'r sioeau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer archebu blaenoriaeth i Aelodau. Cyfle i weld unrhyw ddigwyddiadau sydd i ddod a darganfod sut i wneud y gorau o'ch aelodaeth.

Rydyn ni eisiau i'r gofod yma gael ei gynrychioli gan ein holl aelodau anhygoel, felly cysylltwch â ni, gadewch adborth neu rannu eich atgofion o Theatr Clwyd!

Gallwch adnewyddu eich aelodaeth yn hawdd ar-lein, cael eich atgoffa o'ch budd-daliadau a darllen y Telerau a’r Amodau sy’n berthnasol i Aelodaeth o Theatr Clwyd.


Membership benefits:
  • Blaenoriaeth wrth archebu’r panto
  • Archebu blaenoriaeth
  • 5% ychwanegol oddi ar danysgrifiad
  • Gostyngiad o 10% yn y siop/bar/bwyd
  • Digwyddiad blynyddol i aelodau
  • Cylchlythyr yr Aelodau
  • Ardal aelodau ar-lein

Eisiau cefnogi Theatr Clwyd ymhellach?

Gwybodaeth am sut gallwch chi ein helpu ni i greu cynyrchiadau o'r safon uchaf, cefnogi talent newydd ac addawol, a chyflwyno'r gwaith cymunedol pwysig rydym yn ei wneud. Ewch i’n tudalen cyfraniadau.

Cysylltu

Os oes gennych chi gwestiwn gwahanol am eich Aelodaeth o Theatr Clwyd, mae’n hawdd cysylltu â ni drwy anfon e-bost i members@theatrclwyd.com