Theatr Clwyd yw theatr gynhyrchu fwyaf Cymru, sy'n golygu ein bod yn creu llawer o'r sioeau welwch chi ar ein llwyfannau ni yma. O ddawnsio yng nghartref Gatsby i gael eich hudo gan wardrob Judy, ein crëwyr theatr ni wnaeth y cyfan.

Yn fwy na hynny, rydym yn defnyddio'r sgiliau hyn yn ein cymunedau. Mae ein rhaglenni Celfyddydau ac Iechyd yn defnyddio'r celfyddydau i gefnogi iechyd a lles pobl ac mae ein rhaglenni allgymorth cymunedol yn creu prosiectau pwrpasol i rymuso pobl, adeiladu cymunedau a chael hwyl.


Rhoi rhodd

Helpwch ni i barhau â'n gwaith yn ein cymuned!

Fel elusen gofrestredig, sef Theatr Clwyd Trust (Elusen Gofrestredig Rhif 1189857), gallwn hawlio Rhodd Cymorth ar eich rhodd. Mae Rhodd Cymorth yn ffordd wych o allu rhoi ychydig mwy heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Os ydych chi’n gymwys ar gyfer Rhodd Cymorth, gallwn hawlio 25% gan CThEM ar ben eich rhodd. Bydd eich rhodd o £10 i ni yn werth £12.50!


Rhoi rhodd

Helpwch ni i barhau â'n gwaith yn ein cymuned!

Donation

Fel elusen gofrestredig, sef Theatr Clwyd Trust (Elusen Gofrestredig Rhif 1189857), gallwn hawlio Rhodd Cymorth ar eich rhodd. Mae Rhodd Cymorth yn ffordd wych o allu rhoi ychydig mwy heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Os ydych chi’n gymwys ar gyfer Rhodd Cymorth, gallwn hawlio 25% gan CThEM ar ben eich rhodd. Bydd eich rhodd o £10 i ni yn werth £12.50!


Mwy o wybodaeth am ein gwaith