Theatr Clwyd yw theatr gynhyrchu fwyaf Cymru, sy'n golygu ein bod yn creu llawer o'r sioeau welwch chi ar ein llwyfannau ni yma. O ddawnsio yng nghartref Gatsby i gael eich hudo gan wardrob Judy, ein crëwyr theatr ni wnaeth y cyfan.

Yn fwy na hynny, rydym yn defnyddio'r sgiliau hyn yn ein cymunedau. Mae ein rhaglenni Celfyddydau ac Iechyd yn defnyddio'r celfyddydau i gefnogi iechyd a lles pobl ac mae ein rhaglenni allgymorth cymunedol yn creu prosiectau pwrpasol i rymuso pobl, adeiladu cymunedau a chael hwyl.

Rhoi rhodd

Helpwch ni i barhau â'n gwaith yn ein cymuned!

Fel elusen gofrestredig, sef Theatr Clwyd Trust (Elusen Gofrestredig Rhif 1189857), gallwn hawlio Rhodd Cymorth ar eich rhodd. Mae Rhodd Cymorth yn ffordd wych o allu rhoi ychydig mwy heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Os ydych chi’n gymwys ar gyfer Rhodd Cymorth, gallwn hawlio 25% gan CThEM ar ben eich rhodd. Bydd eich rhodd o £10 i ni yn werth £12.50!

Mwy o wybodaeth am ein gwaith