Cysylltiadau Diogelu:

Mae Theatr Clwyd yn dilyn y Gweithdrefnau ar gyfer Diogelu yng Nghymru. Mae'r holl staff sy'n gweithio yn y theatr wedi derbyn hyfforddiant diogelu.

Mae gan Theatr Clwyd Dîm Diogelu, y gellir cysylltu ag ef os oes angen:

Liam Evans-Ford, Cyfarwyddwr Gweithredol a Swyddog Amddiffyn Plant

01352 701559, liamevansford@theatrclwyd.com

Gwennan Mair, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol

01352 701575, Gwennan.mair@theatrclwyd.com