Croeso i Perthyn...

Rydym yn cynnal gweithdai ar gyfer pob oedran ble’r cewch fod yn greadigol a gwneud theatr.

P'un a ydych chi eisiau dysgu am wneud theatr, bod yn greadigol neu gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd, mae ein gweithdai a'n grwpiau yn cynnig llawer o wahanol brofiadau - o actio a dawns, i gerddoriaeth a sgiliau cefn llwyfan - nid oes angen profiad!

0 Stars

Wedi cael sesiwn ddifyr dros ben. Diolch yn fawr am eich gwaith caled a'ch ymrwymiad
Cyfranogwr Gweithdy

0 Stars

I'm member of Company 65 and doing the weekly workshop has been a lifesaver for me, as I live on my own and have not been going out, it has been something to look forward to.
Carol Hubbert



Archebu

I archebu, cysylltwch â'r swyddfa docynnau ar 01352 344101

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen unrhyw help arnoch yna mae ein tîm yma i'ch cefnogi.

E-bost: box.office@theatrclwyd.com

Ffôn: 01352 344101


Yn hygyrch i bawb

Mae ein grwpiau a'n gweithdai yn hygyrch i bawb. Os oes unrhyw beth yn eich atal rhag ymuno - gallai fod yn ariannol, trafnidiaeth neu efallai angen yr hyder i ymuno â ni am y tro cyntaf - yna cysylltwch â ni a byddwn yn gallu helpu naill ai gyda chyngor, bwrsariaethau neu weithdy am ddim. Mae ein manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon!


Tocynnau am Bris Is, Dosbarthiadau Meistr a mwy …

Mae ein hymarferyddion hynod fedrus ni’n darparu gweithdai deinamig ac ysbrydoledig, ac mae llawer o fanteision unigryw eraill i’w cael o ymuno â’n gweithdai ni...

Mae'r rhain yn cynnwys; cyfle i berfformio ar ein llwyfannau proffesiynol, cyfleoedd cast cymunedol, cylchlythyr tymhorol, gwahoddiadau i'n nosweithiau i westeion, tocynnau am bris is, a llawer mwy!


Podlediad Perthyn

Mae Sean, ein cyflwynydd ni ac aelod o Gwmni17, yn mynd â ni ar siwrnai i 'Berthyn', prosiect Cwmnïau Theatr Clwyd yn 2023.

Bydd yn ein cyflwyno ni i aelodau’r cwmni, y cysylltiadau creadigol a ffrindiau wrth iddyn nhw greu sioe gyda’i gilydd, gan adeiladu at berfformiadau’r Haf. Byddwch yn dod i adnabod ysbrydoliaeth a phrofiadau aelodau ein cwmni, gan gynnwys eu chwaeth gerddorol, eu cymhellion a'u harwyr. Felly… sut brofiad ydi bod yn aelod o Gwmni17 a beth mae ‘Perthyn’ yn ei olygu?