Rydym yn cynnal gweithdai ar gyfer pob oedran ble’r cewch fod yn greadigol a gwneud theatr.

P'un a ydych chi eisiau dysgu am wneud theatr, bod yn greadigol neu gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd, mae ein gweithdai a'n grwpiau yn cynnig llawer o wahanol brofiadau - o actio a dawns, i gerddoriaeth a sgiliau cefn llwyfan - nid oes angen profiad!

0 Stars

Wedi cael sesiwn ddifyr dros ben. Diolch yn fawr am eich gwaith caled a'ch ymrwymiad
Cyfranogwr Gweithdy

0 Stars

I'm member of Company 65 and doing the weekly workshop has been a lifesaver for me, as I live on my own and have not been going out, it has been something to look forward to.
Carol Hubbert

Grwpiau Gweithredol Cyfredol
 • Company/Cwmni 30
 • Company/Cwmni 17
 • Company/Cwmni 45
 • Company/Cwmni 65
 • Company/Cwmni Z
 • Fuse
 • Fuse On
 • Rheolaeth Llwyfan (Bl. ysgol 7 -12)
 • Drama & Creativity (Bl. ysgol 2-3)
 • Drama & Creativity (Bl. ysgol 4-6)
 • Drama & Creativity (Bl. ysgol 7-9)
 • Drama & Creativity (Bl. ysgol 10-12)
 • Dance For Parkinsons
 • Arts From The Armchair*


  *atgyfeiriad yn unig
 • Caffi Atgof
 • We Mind The Gap
 • Criw Cymraeg (Bl. ysgol 3-5)
 • Criw Cymraeg (Bl. ysgol 6-8)
 • Arts Together


Looking for music groups and ensembles? Click here!

Arts from the Armchair is supported byYn hygyrch i bawb

Mae ein grwpiau a'n gweithdai yn hygyrch i bawb. Os oes unrhyw beth yn eich atal rhag ymuno - gallai fod yn ariannol, trafnidiaeth neu efallai angen yr hyder i ymuno â ni am y tro cyntaf - yna cysylltwch â ni a byddwn yn gallu helpu naill ai gyda chyngor, bwrsariaethau neu weithdy am ddim. Mae ein manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon!


Gweithdai Pwrpasol

Gall ein hymarferwyr medrus gyflwyno gweithdai deinamig, ysbrydoledig i'ch ysgol, grŵp neu glwb. O astudio testun penodol neu gynhesu lleisiol, i ddysgu techneg actio hanfodol neu adeiladu tîm, gallwn ddyfeisio rhaglen ar gyfer unrhyw oedran a phrofiad.

Cysylltwch â ni i ddarganfod beth y gallem ei gynnig neu i gael sgwrs anffurfiol am sut rydym yn eich helpu chi.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych gwestiwn neu rydych angen cymorth, mae ein tîm yma i'ch cefnogi chi.

E-bost: tom.hayes@theatrclwyd.com

Mae ein oriau gwaith yn gyfyngedig ar hyn o bryd - mi fyddem yn ceisio ateb o fewn 36 awr.