Cyfle i archwilio eich creadigrwydd a dysgu am greu theatr gyda thîm Theatr Clwyd o artistiaid talentog ac arweinwyr gweithdy.

Gallwch ddisgwyl rhoi cynnig ar lawer o wahanol brofiadau – o actio a dawnsio i gerddoriaeth a gwaith sgript, a mynd tu ôl i’r llenni hyd yn oed o bosib. Byddwch yn dysgu sgiliau newydd, yn rhannu straeon, yn chwerthin ac yn gwneud ffrindiau newydd.

Y Nadolig hwn bydd sioe'r cwmnïau, sy'n cael ei berfformio ar Lwyfan Theatr Anthony Hopkins, yn cael ei gynhyrchu i mewn i ffilm a fydd yn cael ei dangos am y tro cyntaf i deulu a ffrindiau ddydd Sul 20 Rhagfyr 2020.

Mae gennym ni amrywiaeth o grwpiau ar gyfer pob oedran, o 4 i 104, a does dim angen unrhyw brofiad!

Diogel Rhag Covid!
Os bydd rhaid i ni fynd i gyfyngiadau symud ar unrhyw adeg, byddwn yn trosglwyddo’r gweithdai i gyd ar-lein ar Zoom i wneud yn siŵr nad ydych chi ar eich colled!

Bwrsarïau/Hygyrchedd?
Os oes unrhyw beth yn eich atal chi rhag ymuno – ariannol, teithio neu ddim ond hyder efallai – cysylltwch â ni a byddwn yn gallu helpu naill ai gyda chyngor, bwrsari neu weithdy am ddim: nerys.edwards@theatrclwyd.com


Ymunwch â'n Cwmnïau

0 Stars

Had a most enjoyable session. Thank you so much for your hard work and commitment
Participant

Cymryd rhan yn ein
Gweithdai Hydref 2020

0 Stars

It’s really cheered my daughter up, it’s a brilliant fantastic idea
Participant's parent