• Cost? Y gost lawn yw £20 y mis. Mae'n hanfodol i ni bod pawb yn gallu cael mynediad i'n grwpiau ni. Mae ein cynllun bwrsari yn eich galluogi i wneud cais am ostyngiad o 25% ar £15.00 y mis, 50% gostyngiad o ar £10.00
  • Dyddiadau? Mae ein gweithdai ni’n cael eu cynnal yn wythnosol a gellir gweld y manylion yma.
  • Talu? Rhaid talu am ein gweithdai drwy ddebyd uniongyrchol gan Go-Cardless. I archebu, cysylltwch â'r swyddfa docynnau ar 01352 344101. Drwy gysylltu â'r swyddfa docynnau, byddant yn gallu cofrestru a sefydlu taliadau debyd uniongyrchol. Os nad ydych chi eisiau parhau â'ch cynllun talu mwyach, rhowch wybod i ni a gallwn roi trefn ar hynny.
  • Bwrsarïau? Mae’n bwysig bod pawb yn gallu cael mynediad i’n grwpiau ni. Mae gennym ni gynlluniau bwrsari ar waith. Nid oes angen unrhyw ddilysu - cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau a dewis y bwrsari mwyaf priodol.
  • Sesiwn Blasu? Gallwn gynnig sesiwn blasu am ddim cyn cofrestru'n llawn. I drefnu sesiwn blasu, anfonwch e-bost i takepart@theatrclwyd.com
  • Canslo? Gallwch ganslo'ch lle a'ch debyd uniongyrchol ar unrhyw adeg. Os hoffech ganslo'ch lle, cysylltwch â'r swyddfa docynnau ar 01352 344101 neu drwy e-bostio box.office@theatrclwyd.com
  • Cludiant? Ni ddylai cludiant fod yn rhwystr o ran mynychu ein gweithdai ni. Gallwn ddarparu cludiant o dan amgylchiadau arbennig, cyflwynwch eich ceisiadau i takepart@theatrclwyd.com
  • Diogelu? Mae ein Polisi Diogelu a’r cysylltiadau i’w gweld yma.