Mae’r cwmni yma o ddawnswyr fertigol o Ogledd Cymru (Vertical Dance Kate Lawrence) yn gweld y byd o ongl eitha gwahanol ‘na llawer ohonym ni o ddydd i ddydd.

Pam ddim dod o hyd i safle anarferol, efallai ben lawr neu yn llorweddol, edrychwch ar y byd o’ch cwmpas, be welwch chi?


Wedi mwynhau hyn? Gwnewch rodd!

Helpwch ni i gefnogi Theatr Clwyd a'r gwaith rydym yn ei wneud!