Dawns – Daw Angharad a 6 cam syml i greu fideo gerdd. Pam ddim creu un eich hun, a danfon fersiwn atom ni?!

Cysylltwch

Mae'n hawdd cysylltu ag anfon eich creadigrwydd atom ni ar gyfer ein heriau wythnosol, neu i adael i ni wybod beth rydych chi wedi'i fwynhau neu beth yr hoffech chi weld mwy ohono! Ein cyfeiriad e-bost yw together@theatrclwyd.com neu gallwch drydar @clwydtweets


Wedi mwynhau hyn? Gwnewch rodd!