Dyma ein Cyfarwyddwyr Dan Hyfforddiant i gynnig i chi 3 o'u awgrymiadau gorau ar sut i greu cymeriad!

Cysylltwch

Mae'n hawdd cysylltu ag anfon eich creadigrwydd atom ni ar gyfer ein heriau wythnosol, neu i adael i ni wybod beth rydych chi wedi'i fwynhau neu beth yr hoffech chi weld mwy ohono! Ein cyfeiriad e-bost yw together@theatrclwyd.com neu gallwch drydar @clwydtweets


Wedi mwynhau hyn? Rhowch gyfraniad!

Helpwch ni i gefnogi Theatr Clwyd a'r gwaith rydym yn ei wneud!