Dyma Fran yn siarad am ei phrofiad hi fel Cyfarwyddwr cynorthwyol yn Theatr Clwyd!


Wedi mwynhau hyn? Gwnewch rodd!

Help support Theatr Clwyd and the work we do!