Dyma Eleri yn siarad am ei phrofiad hi fel Cyfarwyddwr cynorthwyol yn Theatr Clwyd!


Wedi mwynhau hyn? Gwnewch rodd!