Canwch eich hoff gân wrth dynnu llun o beth mae'r gân yno yn ei olygu i chi! Mae awdur a chyfansoddwr Milky Peaks Seiriol Davies am ddangos i chi sut!


Cysylltwch

Mae'n hawdd cysylltu ag anfon eich creadigrwydd atom ni ar gyfer ein heriau wythnosol, neu i adael i ni wybod beth rydych chi wedi'i fwynhau neu beth yr hoffech chi weld mwy ohono! Ein cyfeiriad e-bost yw together@theatrclwyd.com neu gallwch drydar @clwydtweets


Wedi mwynhau hyn? Rhowch gyfraniad!