Pecyn Gweithgareddau Creadigol

Rydyn ni yn Theatr Clwyd, yn wirioneddol drist na allwn ni eich croesawu chi i’n hadeilad i gymryd rhan ym mhrosiect Cynefin fel roedden ni wedi bwriadu ei wneud yr haf hwn. Ar hyn o bryd, rydyn ni’n dal yn dynn i'r gred y byddwn ni’n cael cyfle i wneud rhywbeth creadigol gyda’n gilydd yn fuan.

Yn y cyfamser, cadwch yn saff, cadwch mewn cysylltiad, a chofiwch eich bod yn rhan o deulu Theatr Clwyd o hyd. Welwn ni chi gyd yn fuan.