Ein Cymunedau

Llywio ein dyfodol gyda’n gilydd

Rydyn ni’n gwasanaethu ein cymuned - mae defnyddio eu profiad a'u gwybodaeth i ddeall eu hanghenion a'u dyheadau yn hanfodol i lwyddiant ein hailddatblygiad cyfalaf. Mae adborth yn bwysig iawn i ni. Gofynnodd aelod o'r gynulleidfa i ni roi’r gorau i ddefnyddio plastig defnydd sengl. Fel llawer o'n cyflenwyr, rydym wedi gwneud i hyn ddigwydd. Ers 2016 mae mwy nag 22,000 o ymatebion i'r arolwg wedi helpu i dynnu sylw at broblemau gyda'n hadeilad a sbarduno ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Ond roedden ni eisiau darganfod sut gallem wasanaethu ein cymuned mewn gwirionedd wrth symud ymlaen. Yn 2017 rhoddodd mwy na 2,200 o bobl adborth mwy amhrisiadwy yn cadarnhau’r angen am ailddatblygu ein hadeilad ond hefyd yn cynnig syniadau ar gyfer lleoliad â ffocws mwy cymunedol - o fannau chwarae meddal a gweithdai addysgol i blant i wella mynediad i’r anabl.

Defnyddiwyd yr wybodaeth hon gennym, ynghyd ag ymgynghoriad all-lein helaeth (a oedd yn cynnwys sioeau teithiol, sesiynau grwpiau defnyddwyr, ymgynghori â sefydliadau unigol a phartneriaid), i ddatblygu cynlluniau cychwynnol ar gyfer yr ailddatblygiad uchelgeisiol hwn, a ddyluniwyd ar gyfer, gan a gyda'r bobl rydyn ni yma ar eu cyfer.

Gan ddefnyddio'r tîm arobryn yma byddwn yn parhau i ofyn i'r rhai a fydd yn defnyddio'r prosiect hwn ac yn elwa fwyaf ohono beth maen nhw ei angen – boed yn Hwb Ieuenctid cyffrous, newydd, ystafell Iechyd a Lles, chwarae meddal i blant, celf gyhoeddus neu hygyrchedd - pobl sydd wrth galon ein gwaith.