Ein Cymunedau

0 Stars

It’s about time the theatre is brought into the 21st century! The plans look great. More accessibility within the building and auditoriums is great.
Llywio ein dyfodol gyda’n gilydd

Rydyn ni’n gwasanaethu ein cymuned - mae defnyddio eu profiad a'u gwybodaeth i ddeall eu hanghenion a'u dyheadau yn hanfodol i lwyddiant ein hailddatblygiad cyfalaf. Mae adborth yn bwysig iawn i ni. Gofynnodd aelod o'r gynulleidfa i ni roi’r gorau i ddefnyddio plastig defnydd sengl. Fel llawer o'n cyflenwyr, rydym wedi gwneud i hyn ddigwydd. Ers 2016 mae mwy nag 22,000 o ymatebion i'r arolwg wedi helpu i dynnu sylw at broblemau gyda'n hadeilad a sbarduno ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Ond roedden ni eisiau darganfod sut gallem wasanaethu ein cymuned mewn gwirionedd wrth symud ymlaen. Yn 2017 rhoddodd mwy na 2,200 o bobl adborth mwy amhrisiadwy yn cadarnhau’r angen am ailddatblygu ein hadeilad ond hefyd yn cynnig syniadau ar gyfer lleoliad â ffocws mwy cymunedol - o fannau chwarae meddal a gweithdai addysgol i blant i wella mynediad i’r anabl.

0 Stars

The theatre is in desperate need of a total modernisation plan and hopefully this will be it. The area needs a state-of-the-art theatre for the future generations.

Defnyddiwyd yr wybodaeth hon gennym, ynghyd ag ymgynghoriad all-lein helaeth (a oedd yn cynnwys sioeau teithiol, sesiynau grwpiau defnyddwyr, ymgynghori â sefydliadau unigol a phartneriaid), i ddatblygu cynlluniau cychwynnol ar gyfer yr ailddatblygiad uchelgeisiol hwn, a ddyluniwyd ar gyfer, gan a gyda'r bobl rydyn ni yma ar eu cyfer.

Gan ddefnyddio'r tîm arobryn yma byddwn yn parhau i ofyn i'r rhai a fydd yn defnyddio'r prosiect hwn ac yn elwa fwyaf ohono beth maen nhw ei angen – boed yn Hwb Ieuenctid cyffrous, newydd, ystafell Iechyd a Lles, chwarae meddal i blant, celf gyhoeddus neu hygyrchedd - pobl sydd wrth galon ein gwaith.

Audience responses to 2019 Public Consultation

0 Stars

Love the rainwater capture & improved energy efficiency. The more environmental improvements the better.

0 Stars

These outline plans are good as a 40-year building certainly needs an update. We must not lose our theatre

0 Stars

Exactly as I would expect with the current management team, the plans are so imaginative and forward looking. I love the idea of making the theatre more family friendly and greener. I also like the ideas to improve the seating arrangements in the main theatre. After reading each segment I thought: that’s exactly what is needed.