Dare

Past Production

See dates and times  

5 Stars

Get the Chance

4 Stars

Theatre Reviews North
Rhan oTruth or Dare

10 drama fer i bryfocio a phlesio gan 10 o'n dramodwyr gorau.
Gyda dirgelion llofruddiaeth, chwedlau lleol a chomedïau mewn llys.


Mentro

Pum drama ddireidus yn gofyn pa mor bell awn ni pan gawn ein pryfocio.

Troelli'r botel, mentro'r cyfan.
Fe wna’ i ddangos fy un i ti os gwnei di ddangos dy un di i mi.

Dewch i weld y sioe yma os ydych chi’n mwynhau cyfresi fel Inside No. 9, Black Mirror neu Talking Heads gan Alan Bennett.
Gwelwch y ddwy yn ein tanysgrifiad i arbed hyd at 20%!

Dewch â phrop gyda chi – ie, meiddiwch!
Pa arteffact nodedig fydd yn cael ei ddatgelu?
Ai tegan neu chwiban fydd yr arf i lofruddio?

*Dim byd na allwch chi ei gludo drwy ardal ddiogelwch maes awyr.
Dim hylifau, dim byd i’w fwyta, dim anifeiliaid byw, fflora na ffawna, dim eitemau peryglus, dim byd mwy na bagiau llaw a gadewch eich handcyffs gartref 😉😈

Tîm Creadigol

Cyfarwyddwr - Francesca Goodridge
Cyfarwyddwr Cyswllt - Daniel Lloyd
Rheolwr Llwyfan y Cwmni - Cassey Driver
Dirprwy Reolwr Llwyfan -Martha Davies
Awdur Prolog - Matthew Bulgo
Cynllunydd Set a Gwisgoedd - Millie Lamkin
Cynllunydd Goleuo - David Powell
Cynllunydd Sain -Ben Morgan
Cyfarwyddwr Castio - Polly Jerrold
Cynhyrchydd - Jenny Pearce
Rheolwr Cynhyrchu - Jim Davis

Ffotograffiaeth Cynhyrchiad - Andrew AB Photography


Adolygiadau

 • 5 Stars

  A wonderfully entertaining evening... filled with moments of contemplation and plenty of giggles!
  Get the Chance
 • 4 Stars

  North West End
 • 4 Stars

  Theatre Reviews North
 • 0 Stars

  a thoughtful, daring, truthful and fun night’s entertainment
  Arts Scene in Wales