Gweld Mwy. Arbed Mwy. Cefnogi Mwy.

Cyfres Bocs Theatr | Tanysgrifiad Penodol

Archebwch yr holl 4 sioe gan arbed 25%

Arbedwch 5% ychwanegol i ffwrdd pan fyddwch yn dod yn Aelod

Yn berthnasol i’r sioeau isod:


Creu Dy Gynnwys | Tanysgrifiad Hyblyg

Archebu 3+ sioe ac arbed 15%
Archebu 5+ sioe ac arbed 20%

Yn berthnasol i’r sioeau isod:


Telerau ac Amodau Tanysgrifio

Mae ein cynigion tanysgrifio yn...

  • Amodol ar argaeledd.
  • Amherthnasol ar gyfer Ymarferion Gwisg Agored neu’r band tocynnau pris isaf (£10 fel arfer).
  • Ar gael pan fydd yr holl docynnau’n cael eu prynu ar yr un pryd.
  • Yn ddilys ar gyfer y sioeau a’r cyfuniadau sydd wedi’u nodi yn unig.
  • Yn ddilys ar gyfer tocynnau pris llawn yn unig.