Truth

Past Production

See dates and times  

5 Stars

Get the Chance

4 Stars

Theatre Reviews North
Rhan o Truth or Dare...

10 drama fer i bryfocio a phlesio gan 10 o'n dramodwyr gorau.
Gyda dirgelion llofruddiaeth, chwedlau lleol a chomedïau mewn llys.


Gwirionedd

Pum drama bryfociol i bwyso eich botymau chi.
Cyfrinachau a chelwydd pan fydd y goleuadau wedi’u diffodd.
Ydych chi eisiau ei glywed? Allwch chi ymdopi?

Dewch i weld y sioe yma os ydych chi’n mwynhau cyfresi fel Inside No. 9, Black Mirror neu Talking Heads gan Alan Bennett.

Gwelwch y ddwy yn ein tanysgrifiad i arbed hyd at 20%!

Dewch â phrop* gyda chi – ie, meiddiwch!
Cadwch yr actorion ar flaenau eu traed drwy ddod â phrop i'w ddefnyddio yn y sioe.
Pa arteffact nodedig fydd yn cael ei ddatgelu?
Ai tegan neu chwiban fydd yr arf i lofruddio?

*Dim byd na allwch chi ei gludo drwy ardal ddiogelwch maes awyr.
Dim hylifau, dim byd i’w fwyta, dim anifeiliaid byw, fflora na ffawna, dim eitemau peryglus, dim byd mwy na bagiau llaw a gadewch eich handcyffs gartref 😉😈

Tîm Creadigol

Cyfarwyddwr - Hannah Noone
Cyfarwyddwr Cyswllt - Juliette Manon
Rheolwr Llwyfan y Cwmni - Alec Reece
Dirprwy Reolwr Llwyfan - Amy Wildgoose
Awdur Prolog - Matthew BulgoCynllunydd Set a Gwisgoedd - Millie Lamkin
Cynllunydd Goleuo - David Powell
Cynllunydd Sain - Ben Morgan
Cyfarwyddwr Castio - Polly Jerrold
Cynhyrchydd - Jenny Pearce
Rheolwr Cynhyrchu - Jim Davis

Ffotograffiaeth Cynhyrchiad - Andrew AB Photography


Adolygiadau

 • 5 Stars

  A wonderfully entertaining evening... filled with moments of contemplation and plenty of giggles!
  Get the Chance
 • 4 Stars

  North West End
 • 4 Stars

  Theatre Reviews North
 • 0 Stars

  Get The Chance