Mae Theatr Clwyd wedi ei sefydlu ar ben bryn yn edrych i lawr ar dref farchnad hyfryd Yr Wyddgrug.

Mae arwyddion mwynderau hamdden brown a gwyn amlwg yn arwain ar bob dynesfa, ac felly mae’n hawdd iawn cael hyd i ni. Mae ar yr un safle â Chanolfan Ddinesig Sirol Sir y Fflint (sydd hefyd ag arwyddion da).

I ddod o hyd i ni ar Google Maps cliciwch yma!


Ein cyfeiriad:

Theatr Clwyd, Raikes Lane, Yr Wyddgrug, CH7 1YA


Oriau Agor yr Adeilad


Dydd Llun – ddydd Sadwrn

9yb hyd at tua 1 awr wedi i'r perfformiad olaf orffen.
Dydd Sul

Bydd yr adeilad yn agor 90 munud cyn i berfformiad cyntaf y diwrnod gychwyn hyd at 1 awr wedi i'r perfformiad gyntaf orffen.

Nodir os gwelwch yn dda, os nad oes perfformiad yn cymryd lle ar y diwrnod hwnw, bydd yr adeilad yn cau am 6yh. Cymerwch olwg ar ein Canllaw Beth Sydd Ymlaen neu ffoniwch 01352 344101 am wybodaeth bellach.


Trafnidiaeth Gyhoeddus


Mae man aros bysus y tu allan i’r theatr, ar y llwybrau o’r Wyddgrug i’r Fflint a Chaer. Ein gorsaf rheilffordd agosaf yw Fflint (5 milltir), Caer (11 milltir) a Bwcle (5 milltir). Mae rheseli beicio y tu allan i'r theatr i'r rhai sy'n beicio atom ni.


Ar y ffordd

O arfordir Gogledd Cymru, ewch ar yr A55 tuag at Gaer, cymryd yr allanfa sydd wedi ei nodi Y Fflint a throi i’r dde tuag at Yr Wyddgrug. Ewch trwy bentrefi Northop a Sychdyn, ac edrych am dro i’r dde, gydag arwydd clir, i’r theatr!

O Gaer neu Ogledd-Gorllewin Lloegr
, dilynwch arwyddion i Ogledd Cymru a Chonwy. O’r A55, ewch i’r chwith ar yr A494 ar gyfer Yr Wyddgrug. Wrth i chi ddynesu at y dref, mae arwyddion clir i’r theatr ar y dde.

O gyfeiriadau eraill
, ewch trwy’r Wyddgrug a chymryd yr A494, ffordd Y Fferi Isaf. Mae arwyddion i’r theatr ar y chwith wedi i chi adael y dref.


Parcio

Mae maes parcio mawr dan ddaear yn nhu blaen yr adeilad, gyda mynediad trwy dwnnel i dderbynfa’r theatr. Mae grisiau wrth fynedfa'r twnnel felly nid yw'n addas i'r rhai ag anghenion mynediad.

Mae grisiau wrth fynedfa'r twnnel felly nid yw'n addas i'r rhai ag anghenion mynediad. Yn ddiweddar mae'r cyngor wedi cyflwyno taliadau i ddefnyddio'r maes parcio ond dim ond £ 1.50 ydyw am ddiwrnod llawn, 50c am 2 awr ac mae'n talu ac arddangos o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 8am a 5pm.

Gofynnwn i bobl osgoi parcio y tu allan i du blaen yr adeilad er mwyn sicrhau mynediad i'r anabl ac ar gyfer mynediad i'r gwasanaeth brys.