Mae Theatr Clwyd wedi ei sefydlu ar ben bryn yn edrych i lawr ar dref farchnad hyfryd Yr Wyddgrug.

Mae arwyddion mwynderau hamdden brown a gwyn amlwg yn arwain ar bob dynesfa, ac felly mae’n hawdd iawn cael hyd i ni. Mae ar yr un safle â Chanolfan Ddinesig Sirol Sir y Fflint (sydd hefyd ag arwyddion da).

I ddod o hyd i ni ar Google Maps cliciwch yma!


Ein cyfeiriad:

Theatr Clwyd, Raikes Lane, Yr Wyddgrug, CH7 1YA


Oriau Agor yr Adeilad


Dydd Llun – ddydd Sadwrn

9yb hyd at tua 1 awr wedi i'r perfformiad olaf orffen.
Dydd Sul

Bydd yr adeilad yn agor 90 munud cyn i berfformiad cyntaf y diwrnod gychwyn hyd at 1 awr wedi i'r perfformiad gyntaf orffen.

Nodir os gwelwch yn dda, os nad oes perfformiad yn cymryd lle ar y diwrnod hwnw, bydd yr adeilad yn cau am 6yh. Cymerwch olwg ar ein Canllaw Beth Sydd Ymlaen neu ffoniwch 01352 344101 am wybodaeth bellach.


Trafnidiaeth Gyhoeddus


Mae man aros bysus y tu allan i’r theatr, ar y llwybrau o’r Wyddgrug i’r Fflint a Chaer. Ein gorsaf rheilffordd agosaf yw Fflint (5 milltir), Caer (11 milltir) a Bwcle (5 milltir). Mae rheseli beicio y tu allan i'r theatr i'r rhai sy'n beicio atom ni.


Ar y ffordd

O arfordir Gogledd Cymru, ewch ar yr A55 tuag at Gaer, cymryd yr allanfa sydd wedi ei nodi Y Fflint a throi i’r dde tuag at Yr Wyddgrug. Ewch trwy bentrefi Northop a Sychdyn, ac edrych am dro i’r dde, gydag arwydd clir, i’r theatr!

O Gaer neu Ogledd-Gorllewin Lloegr
, dilynwch arwyddion i Ogledd Cymru a Chonwy. O’r A55, ewch i’r chwith ar yr A494 ar gyfer Yr Wyddgrug. Wrth i chi ddynesu at y dref, mae arwyddion clir i’r theatr ar y dde.

O gyfeiriadau eraill
, ewch trwy’r Wyddgrug a chymryd yr A494, ffordd Y Fferi Isaf. Mae arwyddion i’r theatr ar y chwith wedi i chi adael y dref.


Parcio

Mae’r maes parcio o dan y ddaear a’r fynedfa drwy’r twnnel ar gau dros dro. Parciwch yn y maes parcio awyr agored aml-lefel a defnyddiwch y brif fynedfa i ddod i mewn i’r adeilad, os gwelwch yn dda. Nid oes angen trwydded.

Gofynnwn i bobl osgoi parcio y tu allan i du blaen yr adeilad er mwyn sicrhau mynediad i'r anabl ac ar gyfer mynediad i'r gwasanaeth brys.