Theatr Clwyd yw theatr gynhyrchu fwyaf Cymru a'n nod yw gwneud y byd yn lle hapusach un ennyd ar y tro. Rydym yn gwneud hyn drwy symud pobl gyda straeon ar ein llwyfannau a thrwy roi'r gymuned wrth galon ein gwaith.

Adeiladwyd Theatr Clwyd yn 1976 i ddarparu cyfleoedd diwylliannol i bobl sy'n byw yng Ngogledd Cymru. Mae wedi bod yn fraint i’n llwyfannau ni groesawu cewri fel Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave, Timothy Dalton ac Owen Teale ymhlith eraill ac, yn 2018, roeddem yn falch iawn o ennill Gwobr Olivier am Home, I’m Darling gyda Katherine Parkinson a Richard Harrington.

Rydym bellach yn cael ein harwain gan y Cyfarwyddwr Artistig, Kate Wasserberg a'r Cyfarwyddwr Gweithredol, Liam Evans-Ford ac yn cyflawni llawer iawn o waith yn ein hadeilad i gefnogi pobl sy'n byw yn ein cymunedau. Rydym yn gweithio gyda'n bwrdd iechyd lleol ac elusennau iechyd i ddefnyddio'r celfyddydau i gefnogi iechyd meddyliol a chorfforol pobl a datblygu prosiectau pwrpasol sy'n cefnogi rhai o'r bobl sydd fwyaf ar y cyrion yn ein cymunedau ni.

Mae Theatr Clwyd bellach yn edrych tua'r dyfodol ac mae'r gwaith aruthrol ar ein llwyfannau ac yn ein hadeilad wedi cael effaith. Mae'n amser nawr i ddechrau ar raglen ailddatblygu cyfalaf a fydd yn sicrhau bod yr adeilad hwn yn cael ei ddiogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Gyda chyfleusterau celfyddydol ac iechyd arbenigol a gofod penodol i ieuenctid, bydd Theatr Clwyd yn gartref i bawb yn ein cymuned ni.