Enwi Drych Ystafell Wisgo

Darn eiconig o'r byd cefn llwyfan. O amgylch pob drych yn yr ystafelloedd gwisgo mae llu o fylbiau golau sy'n efelychu’r amodau goleuo ar y llwyfan, felly gellir perffeithio colur, addasu gwisgoedd, a rheoli'r nerfau cyn y sioe.

Cyfle cyfyngedig unigryw, dim ond 50 ar gael. Bydd eich enw yn cael ei ysgythru ar blac wrth ymyl y drych a byddwch yn cael eich gwahodd i ymarfer technegol y Panto fel arwydd o’n diolch.

Donation

Os hoffech chi gyfrannu yn fisol cysylltwch

Claire Pilsbury, Rheolwr Datblygu claire.pilsbury@theatrclwyd.com neu ffoniwch 01352 609 143