Enwi Drych Ystafell Wisgo

0 Stars

Be brave, be brilliant, have fun.
Kate Wasserberg - Artistic Director

Mae Kate yn helpu ein hactorion ni i baratoi ar gyfer eu hymddangosiad cyntaf ar y llwyfan – allwch chi eu helpu nhw hefyd?

Mae drychau'r ystafelloedd gwisgo'n ddarn eiconig o'r byd cefn llwyfan. O amgylch pob drych yn yr ystafelloedd gwisgo mae llu o fylbiau golau sy'n efelychu’r amodau goleuo ar y llwyfan, felly gellir perffeithio colur, addasu gwisgoedd, a rheoli'r nerfau cyn y sioe.

Drwy roi eich enw yn erbyn un, byddwch yn cefnogi ein gwaith ailddatblygu yn uniongyrchol.

Cyfle cyfyngedig unigryw, dim ond 48 ar gael. Bydd eich enw yn cael ei ysgythru ar blac wrth ymyl y drych a byddwch yn cael eich gwahodd i ymarfer technegol y Panto fel arwydd o’n diolch.

Donation


Os hoffech chi gyfrannu yn fisol cysylltwch

Lily Peers-Dent, Cynorthwy-Ydd Datblygu lily.peers-dent@theatrclwyd.com neu ffoniwch 01352 609143