Rydym yn gyffrous am gynnig rhai buddion anhygoel a fydd yn diddanu eich cleientiaid, darpar gleientiaid a'ch staff ar garreg eich drws.

Rydym yn cynnig llety o safon uchel, parcio fforddiadwy i westeion ac aelod ymroddedig o staff i drefnu manylion eich digwyddiad. Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd i gyrraedd ein cynulleidfa drwy hyrwyddo eich brand yn ein llyfrynnau a’n rhaglenni.

Mae ein llyfryn noddi isod yn cynnwys 3 haen o aelodaeth a gobeithio bod rhywbeth yma i chi a’ch cwmni!

Aelodaeth Gorfforaethol


0 Stars

“Drwy weithio mewn partneriaeth â Theatr Clwyd, rydych chi wedi ychwanegu gwerth at eich effaith ar draws y rhanbarth drwy gadarnhau eich gwerthoedd allweddol, gan wybod mai ein cydwybod cymdeithasol sy’n sail i bopeth rydym yn ei wneud. Mae cysylltu â ni yn darparu llwyfan deinamig i’ch negeseuon fynd ymhellach fyth yng Ngogledd Cymru a thu hwnt i’r ffin.”
Zoe Crick-Tucker, Cyfarwyddwr yr Ymgyrch Gyfalaf

Am fwy o wybodaeth am gefnogaeth gorfforaethol, cysylltwch â:

Sarah Hutchins

Rheolwr Datblygu

sarah.hutchins@theatrclwyd.com

01352 609143


Diolch i’n holl gefnogwyr ni: