Cefnogaeth gorfforaethol

Mae digon o ffyrdd y gall busnesau a sefydliadau ymwneud â Theatr Clwyd. Mae gennym gyfleoedd noddi i fusnesau sydd eisiau cefnogi’r gwaith ar ein llwyfannau a sefydliadau a hoffai ymwneud â'n gwaith yn y gymuned.

Dyma ffilm fer am brosiect a gynhaliwyd gennym gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a enillodd Wobr Celfyddydau a Busnes Cymru yn 2020.

Gyda'n set arbennig o sgiliau gallwn deilwra ein pecynnau i gefnogi eich anghenion busnes. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am sut gallwch gymryd rhan cysylltwch â development.trust@theatrclwyd.com

Hoffem ddiolch i’n holl noddwyr am gefnogi ein gwaith, gan gynnwys y canlynol;

Lyan Packaging, Aaron and Partner’s a Arts & Business Cymru.