The Big Give

Christmas Challenge

29th November – 6th December

Diolch i bawb a gyfrannodd at The Big Give Christmas Challenge.

Codwyd swm anhygoel o £11,533 ar-lein a chynyddodd siec all-lein a anfonwyd i gefnogi’r ymgyrch y cyfanswm i £12,533.

Bydd yr holl arian sy'n cael ei godi'n mynd tuag at ailddatblygu Theatr Clwyd, gan wneud yn siŵr bod cenedlaethau'r dyfodol yn cael mwynhau’r adeilad gwych yma.

Diolch yn fawr iawn!

Os hoffech chi gael gwybod mwy am sut gall eich rhodd gefnogi Theatr Clwyd cysylltwch â Claire Pilsbury, y Rheolwr Datblygu.


Gellir cyfrannu rhoddion o hanner dydd 29ain Tachwedd tan hanner dydd 6ed Rhagfyr.