The Big Give

Christmas Challenge

29th November – 6th December

Diolch i bawb a gyfrannodd at The Big Give Christmas Challenge.

Codwyd swm anhygoel o £11,533 ar-lein a chynyddodd siec all-lein a anfonwyd i gefnogi’r ymgyrch y cyfanswm i £12,533.

Bydd yr holl arian sy'n cael ei godi'n mynd tuag at ailddatblygu Theatr Clwyd, gan wneud yn siŵr bod cenedlaethau'r dyfodol yn cael mwynhau’r adeilad gwych yma.

Diolch yn fawr iawn!

Os hoffech chi gael gwybod mwy am sut gall eich rhodd gefnogi Theatr Clwyd cysylltwch â Claire Pilsbury, y Rheolwr Datblygu.


Gallai eich rhoddion hael ein helpu i...


£25 - Gall hyn brynu cadeiriau ar gyfer ein canolfan ieuenctid.


£50 - Gall hyn fynd tuag at adeiladu gardd synhwyraidd ar gyfer ein cymuned.


£100 - Gall hyn ein helpu osod un o 3 lifft hygyrch.


£500 - Gall helpucynaeafu dŵr glaw ar gyfer ein toiledau.


£1000 - Gall helpu i adeiladu oriel wylio yn ein weithdai creu.


£2500 - Gall ein helpu ni i ddod yn ynni effeithlon.

Gellir cyfrannu rhoddion o hanner dydd 29ain Tachwedd tan hanner dydd 6ed Rhagfyr.

Bydd gan yr adeilad wedi'i ailddatblygu ofod blaen tŷ wedi’i ddiweddaru, gan fanteisio ar y golygfeydd gwych o Fryniau Clwyd. Bydd cyfleusterau cefn llwyfan wedi'u diweddaru a'u huwchraddio yn sicrhau y gallwn ddenu'r crëwyr theatr a'r bobl greadigol orau fel ein bod ni’n parhau i syfrdanu gyda theatr o safon byd ar ein llwyfannau ni.

Bydd yr adeilad yn lle i bawb. Bydd yma hwb ieuenctid pwrpasol i sicrhau bod pobl ifanc yn cael mynediad i’r celfyddydau beth bynnag fo’u hamgylchiadau personol a bydd cyfleusterau celfyddydol ac iechyd arbenigol yn golygu y gallwn ddefnyddio’r celfyddydau i gefnogi anghenion iechyd a lles ein cymuned.