Thank for supporting our Big Give campaign raising money for Arts From The Armchair.
Projects like this could not exist without your help - so from the bottom of our heart, thank you.

We raised an impressive £8846 with Gift Aid!

We couldn’t have done it without you.

Rydyn ni’n codi arian ar gyfer Arts From The Armchair y Nadolig yma. Dyma sut allwch chi helpu:

£5 bydd yn helpu i brynu lluniaeth ar gyfer un o’r sesiynau, fel bod y cyfranogwyr i gyd yn cael mwynhau ennyd gyda’i gilydd a theimlo cefnogaeth pobl eraill.

£10 bydd yn talu am ddeunyddiau crefft ar gyfer y cyfranogwyr ar gyfer un sesiwn. Mae creadigrwydd yn wych ar gyfer creu atgofion a meithrin hyder.

£50 mae’n talu cost llogi ystafell ar gyfer un sesiwn, gan ddarparu gofod cyfarwydd a hygyrch ar gyfer cyfarfod.

£100 mae’n galluogi i ni wneud gwisgoedd, props ac artistwaith golygfaol ar gael i’r cyfranogwyr er mwyn iddynt gymryd rhan gyda hwy.

£500 mae’n talu am ail ymarferydd creadigol i ymwneud â’r sesiynau ar gyfer profiadau un i un dyfnach ar gyfer unigolion.

£2500 gallai gyllido tymor cyfan o weithdai i roi cefnogaeth sy’n newid bywydau.


Oeddech chi'n gwybod...

Mae dementia yn effeithio ar 1 o bob 14 o bobl dros 65 oed ac 1 o bob 6 dros 80 oed.

Mae’n anodd ymdopi â cholli cof yn gynnar. Mae ein gweithdai Celfyddydau o’r Gadair Freichiau yn sesiynau positif sy’n cael eu harwain gan y cyfranogwyr sy’n edrych ar amrywiaeth o weithgareddau creadigol i hybu lles, hyder, cyfathrebu a symudiad.

Arts From The Armchair

Mae ein gweithdai Arts from the Armchair, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn helpu cyfranogwyr a’u hanwyliaid i ymdopi ac addasu. Mae ein gweithdai cadarnhaol yn archwilio ystod o weithgareddau creadigol i helpu i ysgogi’r ymennydd a’r cof sy’n dirywio, magu hunanhyder a rhoi a rhannu profiad hapus, gan greu atgofion newydd, ystyrlon.

Rydym yn elusen gofrestredig ac mae angen eich cefnogaeth arnom i'n helpu i barhau i ddarparu'r adnodd gwerthfawr hwn.

Diolch am eich cefnogaeth.