Mae gan Theatr Clwyd raglen uchelgeisiol ar gyfer y Celfyddydau ac Iechyd i gefnogi pobl sy'n defnyddio'r celfyddydau gyda'u hiechyd a'u lles. Rydym yn bartner i'r bwrdd iechyd lleol ac elusennau iechyd i ddatblygu prosiectau pwrpasol sy'n cefnogi iechyd meddyliol a chorfforol pobl.

Dyma rai o'n prosiectau:

Celf o’r Gadair Freichiau

Mae’n dod â phobl sy'n byw gyda dementia a cholled cof cynnar a'u gofalwyr at ei gilydd i gymryd rhan mewn gweithdai hwyliog, heb fod mewn lleoliad clinigol. Mae'r sesiynau'n defnyddio gemau i ysgogi cyhyrau gwybyddol cyn i'r grŵp gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n digwydd ar draws yr adeilad. Maen nhw wedi creu mygydau gyda'n timau wardrob, wedi mynd i gefn y llwyfan ar set Home, I'm Darling ac wedi paentio rhywfaint o set Mold Riots gyda'n tîm golygfeydd.

Cefnogwyd gan Lyan Packaging a Arts & Business Cymru.

Dawns, Drama a Cherddoriaeth ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol

Wedi’i ddechrau yn ystod y pandemig mae'r grŵp hwn yn cyfarfod ar-lein ac mae’r cyfranogwyr yn ymuno o bob rhan o Gymru. Mae'r grŵp yn llunio dilyniannau dawns gan ddefnyddio eu hoff bethau fel ysbrydoliaeth, fel gwyliau a cherddoriaeth. Mae cerddor byw yn cyfeilio i’w symudiadau dawns ac mae’n byrfyfyrio gyda’u symudiadau.

Canu er lles yr Enaid

Wedi'i greu i gefnogi pobl sy'n byw gyda chyflyrau iechyd meddwl cronig, caiff y cyfranogwyr eu hatgyfeirio gan y bwrdd iechyd lleol. Mae'r grŵp wedi gwneud sylwadau ar y manteision gwych maent yn eu cael o fynychu, gan gynnwys y ffrindiau maent wedi'u gwneud.

"Nid yw’n feddyginiaeth fel y cyfryw ond mae'n feddyginiaeth i mi gan ei fod mor llawen a dyna'r prif beth i mi."

Mae rhodd i Theatr Clwyd yn ein helpu ni i barhau â'n rhaglen Celfyddydau ac Iechyd ac yn sicrhau bod mwy o bobl sy'n byw gyda chyflyrau iechyd yn cael eu cefnogi gyda'r celfyddydau.

Helpwch ni i barhau â’n gwaith yn ein cymuned!

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ein rhaglen Celfyddydau ac Iechyd, cysylltwch â development.trust@theatrclwyd.com