The Great Gatsby

See dates and times  

5 Stars

British Theatre Guide

4 Stars

The Guardian

Dyma’ch gwahoddiad chi i’r parti 1920au gorau erioed!


Mae ein sioe gyfranogol boblogaidd yn dychwelyd a hwn fydd ôl-barti'r ganrif. Gwisgwch i fyny a dawnsio tan yr oriau mân yn Nhafarn y Dolphin yn yr Wyddgrug yr haf yma, lle mae coctels yn llifo mewn oes o wirodydd bootleg a jazz poeth coch.


The Great Gatsby gan F Scott Fitzgerald
Mewn Partneriaeth â The Dolphin Hotel, cyn ei hadnewyddu
Made by Theatr Clwyd