Piece of Work

Past Production

See dates and times  

5 Stars

The Guardian

4 Stars

Whatsonstage

4 Stars

A master storyteller
WhatsOnStage

Cymysgedd cyfareddol o adrodd straeon, cerddoriaeth a chomedi.

O Land’s End i Landudno, Ipswich i Inverness, mae James wedi bod yn teithio ei sioeau theatr sy’n adrodd straeon am hanner ei fywyd fel oedolyn.

Ond roedd y daith yma’n wahanol.

Wrth ddychwelyd adref ar ôl ei gyfnod cyntaf i ffwrdd, derbyniodd lythyr a ffrwydrodd ei fywyd, a daeth y daith yn chwilio: am y person wnaeth ei anfon, am ymdeimlad o ble mae'n dod, ac achub bywyd efallai.

Mae James yn edrych ar sut mae'r tirlun rydyn ni'n bodoli ynddo’n effeithio'n ffisegol ar y ffordd rydyn ni'n meddwl ac yn teimlo. Sut mae chwilio am rywbeth yn ddiben ynddo'i hun, os yw'r chwiliad yn llwyddiannus ai peidio. Mae’n ymwneud â’n hymdeimlad ni o gartref, a’r gobaith sy’n gwneud ein bywydau ni’n bosib eu byw.

Adolygiadau

  • 4 Stars

    Rowland is a natural storyteller... very funny, disarmingly honest and surprisingly tender
    The Scotsman
  • 5 Stars

    A riveting, remarkable hour of theatre...
    The Guardain