Rhybudd am sbardunau

Yn Theatr Clwyd, rydyn ni'n deall y gall rhai golygfeydd a themâu sbarduno emosiynau gofidus i rai o aelodau ein cynulleidfa. Rydyn ni hefyd yn cydnabod bod disgrifio rhai o’r golygfeydd hyn yn gallu difetha plot sioeau i rai pobl, a dyma pam maen nhw i’w gweld ar y dudalen ar wahân yma.


Rope
  • Yn cynnwys cyfeiriadau at lofruddio a gyda rhywfaint o iaith gref.
  • Yn cynnwys golau yn fflachio a synau uchel.
  • Yn cynnwys gweithredoedd o drais.
How To Feed A Town
  • Rhywfaint o iaith gref, themâu difrifol a golygfeydd y gall cynulleidfaoedd eu dehongli fel rhai anghyfforddus.