Rhybudd am sbardunau

Yn Theatr Clwyd, rydyn ni'n deall y gall rhai golygfeydd a themâu sbarduno emosiynau gofidus i rai o aelodau ein cynulleidfa. Rydyn ni hefyd yn cydnabod bod disgrifio rhai o’r golygfeydd hyn yn gallu difetha plot sioeau i rai pobl, a dyma pam maen nhw i’w gweld ar y dudalen ar wahân yma.

A Pretty Shitty Love

  • Mae’r sioe hon yn cynnwys iaith gref, a disgrifiadau o gam-drin corfforol, meddyliol, rhywiol a chyffuriau.