Rhybudd am sbardunau

Yn Theatr Clwyd, rydyn ni'n deall y gall rhai golygfeydd a themâu sbarduno emosiynau gofidus i rai o aelodau ein cynulleidfa. Rydyn ni hefyd yn cydnabod bod disgrifio rhai o’r golygfeydd hyn yn gallu difetha plot sioeau i rai pobl, a dyma pam maen nhw i’w gweld ar y dudalen ar wahân yma.


Kill Thy Neighbour
  • Yn cynnwys cyfeiriadau at lofruddio a gyda rhywfaint o iaith gref.
Constellations
  • Yn cynnwys cyfeiriad at salwch terfynol a marwolaeth gyda rhywfaint o iaith gref.
Rope
  • Yn cynnwys cyfeiriadau at lofruddio a gyda rhywfaint o iaith gref.
Some Kind of Love Story
  • Yn cynnwys iaith gref, themâu oedolion gan gynnwys trafodaeth am ryw.
Ie Ie Ie
  • Iaith Anweddus / Themâu Oedolion gan gynnwys trafodaeth am ryw, trais rhywiol a chydsyniad.
Beautiful Evil Things
  • Cyfeiriadau at drais, trais rhywiol a marwolaeth.
How To Feed A Town
  • Rhywfaint o iaith gref, themâu difrifol a golygfeydd y gall cynulleidfaoedd eu dehongli fel rhai anghyfforddus.