Cliciwch yma am y perfformiadau yn Gymraeg(7-8 Meh)


Dydych chi ddim yn sylweddoli pa mor gymhleth ydi'ch bywyd chi nes ei fod wedi'i blethu â bywyd rhywun arall…

Mae gwenynwr a ffisegydd yn cyfarfod mewn barbeciw. Mae hi'n meddwl am fecaneg cwantwm, theori llinynnau ac amryfalau. Mae o'n meddwl am ei wenyn, ei fêl ac ecoleg.

Oes unrhyw siawns iddyn nhw syrthio mewn cariad?

Mae Sliding Doors yn cwrdd â When Harry Met Sally yn y ddrama dorcalonnus yma am bosibiliadau diddiwedd cariad...

Mae drama arobryn Nick Payne wedi cael ei pherfformio yn y West End ac ar Broadway.

Caiff y ddrama yma hefyd ei pherfformio yn y Gymraeg mewn cyfieithiad gan Gwawr Loader (7-8 Mehefin)


Bargen:
Y Triawd = £60 am 3 sioe

£20 y sioe | Safio hyd at £42

Sioeau Cymwys: Kill Thy Neighbour | Constellations neu Cytserau | Rope

Mae ein bargeinion tocynnau ni’n eich helpu chi i weld mwy o sioeau am lai. Mae tocynnau’n gwerthu’n gyflym - peidiwch â cholli’r cyfle!

Telerau ac Amodau | Yn amodol ar argaeledd | Arbedion yn seiliedig ar y gostyngiad gorau gyda thocynnau pris mwyaf | Y cynigion ddim yn berthnasol i’r pris tocyn lleiaf - £10 fel rheol | I fod yn gymwys am y fargen rhaid prynu pob tocyn yn yr un trafodiad | Bargen yn gorffen 10 Mawrth 2024


Cast

  • Gwenllian Higginson

    Marianne
  • Aled Pugh

    Roland

Tîm Creadigol

Cyfarwyddwr: Daniel Lloyd
Cynllunio Setiau a Gwisgoedd: Hayley Grindle
Cynllunio Goleuo: Jonathan Chan
Cyfansoddwr a Chynllunydd Sain: Dyfan Jones
Cyfarwyddwr Symudiad: Francesca Jaynes

Cyfarwyddwr Ymladd: Kaitlin Howard
Cyfarwyddwr Agosatrwydd: Asha Jennings-Grant
Cyfarwyddwr Cynorthwyol:Mary Davies
Cyfarwyddwr Castio: Polly Jerrold
Rheolwr Llwyfan y Cwmni: Bethan Mair-Hughes
Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol: Phoebe Storm

Ar gyfer y cyfieithiad Cymraeg o'r ddrama, cliciwch ar Mehefin.