Bwydo creadigrwydd…

Gyda Moel Famau yn gefndir – dewch i fwynhau nifer helaeth o pizza neu basta yn ein caffi ar ben y bryn.

Ar frys i gyrraedd eich sedd neu dal i fyny gyda ffrindiau?

Mae gennym hefyd nifer fawr o frechdanau, saladau, cacennau, a diodydd poeth ag oer.

Ein Caffi ni yw'r lle perffaith i ddal i fyny hefo ffrindiau a theulu, neu i fwynhau bwyd o ansawdd cyn cymryd eich sedd ar gyfer un o'n perfformiadau byw ni neu sgriniad yn ein sinema.


Os ydych yn bwriadu dod a grŵp, rydym yn argymell eich bod yn archebu bwrdd o flaen llaw ar: 01352 701533

Lawrlwythwch ein bwydlen yma


Oriau Agor

Fe all yr oriau agor newid yn dibynnu ar amseroedd cychwyn y sioeau ar y diwrnod.

Am ddiodydd a chacennau:
Llun: 9yb – 5yp
Maw i Sad: 9yb – 7:30yh

Bwyd poeth:
Llun: 12yp – 5yp
Maw i Sad: 12yp – 7:30yh


Y Bar

Gyda’r olygfa wefreiddiol yn edrych tuag at Moel Famau, mae ein bar yn cynnig nifer helaeth o gwrw, gwin a gwirodydd. Agorir y bar o fewn 1 awr cyn pob perfformiad, felly os ydych yn cyrraedd yn gynnar, pam ddim manteisio a chael gwydriad o'ch ffefryn neu ymweld â’n Siop anrhegion neu Orielau.

Peidiwch ag anghofio archebu eich diod ar gyfer yr egwyl trwy'n staff bar cyfeillgar.